Oferty sprzedaży - przetargi  w tym  nieruchomości lub ruchomości, wierzytelności w ramach postępowań upadłościowych

EDYTOWALNY WZÓR SKŁADENEJ OFERTY NA ZAKUP