Oferty sprzedaży - przetargi  w tym  nieruchomości lub ruchomości, wierzytelności w ramach postępowań upadłościowych

EDYTOWALNY WZÓR SKŁADENEJ OFERTY NA ZAKUP

2/3 udziałów w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Radomiu